Schadeatlas Bibliotheken

De Schadeatlas bibliotheken geeft een beschrijving van alle schadebeelden die relevant zijn bij de ontwikkeling van een behouds- en beheerplan voor bibliotheken en is een waardevol naslagwerk. 
In de atlas zijn 22 soorten schade in vier categorieën onderverdeeld: schade aan de boekband (de buitenkant van het boek), schade aan de boekconstructie (het openen en sluiten van een boek), schade aan het boekblok (de feitelijke informatiedrager op perkament of papier) en biologische schadevormen (schimmel en plaagdierschade). 
Bij elke schadevorm is vermeld hoe deze is te herkennen, wat de mogelijke oorzaken zijn en welke gevolgen de schade kan hebben voor het boek als geheel. De atlas helpt u ook om te beoordelen of een boek nog raadpleegbaar is. De schadevormen zijn geïllustreerd met meer dan honderdvijftig foto's die speciaal voor deze uitgave werden gemaakt. Een aantal Vlaamse en Nederlandse bibliotheken stelden hiervoor hun schatkamers open.
De Schadeatlas bibliotheken is een samenwerking van Metamorfoze met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Uitgeverij  Antwerpen : Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2014
Pagina's  164 p.
ISBN        978-90-822807-0-8 geb.

Aanbieding is excl. verzendkosten