Op missie - De Boekenwereld

De jezuïten vormen de spil van dit nummer van De Boekenwereld (Volume 38, issue 4, 2022). De leden van de jezuïtenorde speelden een belangrijke cultuurhistorische rol in het Antwerpen van de zeventiende eeuw; met sporen die vandaag nog steeds zichtbaar zijn. Letterlijk in de architectuur van onder meer de barokke Sint-Carolus Borromeuskerk, in het centrum van de plek waar de Antwerpse jezuïtenorde zich toen verzamelde. Figuurlijk zichtbaar in de twee jezuïtencolleges die de stad rijk is waar de geest van de orde nog leeft en wordt doorgegeven aan jonge generaties leerlingen. De rode draad in dit themanummer wordt gevormd door bijzondere personen, plaatsen en publicaties. Zoals Peter Paul Rubens of Antwerpse drukkers zoals Christophe Plantin en Jan Moretus. Deze bijdragen nodigen de lezers figuurlijk uit om mee te gaan op missie, bij de hand genomen door jezuïten van lang geleden, maar met twee voeten in de wereld van vandaag. 

Dit is een coproductie met de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Bijzondere Collecties    

Uitgeverij Amsterdam : Amsterdam University Press

Pagina's   96 p.

ISBN         9789463728690