Hermetisme - De Boekenwereld

In dit nummer van De Boekenwereld (Volume 38, Issue 2, 2022) wordt aandacht besteed aan Hermetisme. Hermetisme is een verzamelnaam voor nauw verwante religieuze en esoterische ideeën en praktijken zoals die bekend zijn via teksten uit de eerste eeuwen n.Chr. in vooral de oostelijke Mediterrane wereld. Dergelijke teksten, hermetica, worden veelal toegeschreven aan de legendarische wijsgeer en profeet Hermes Trismegistus of zijn volgelingen, die ingewijde kennis openbaren over mystiek, kosmologie, magie, astrologie en alchemie. Vroege hermetica zijn doorgaans van meer technische en praktische aard, terwijl latere hermetica esoterischer en filosofischer zijn. In de hermetische levensbeschouwing staat het verwerven van gnosis centraal, goddelijke kennis van de God, de kosmos en de mens, die moet resulteren in verlichting en verlossing. 

Dit is een coproductie met het Allard Pierson, De Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Uitgeverij  Amsterdam : Amsterdam University Press
Pagina's   96 p.
ISBN         9789463728492