Frisia - De Boekenwereld

In nummer 3 van De Boekenwereld (Volume 38, 2022) wordt aandacht besteed aan ‘Frisia’, ooit de naam voor het hele gebied dat we nu Groningen, Friesland en Ostfriesland noemen. In dit gebied bestond al ver voor de stichting van de universiteiten in Franeker (1585) en Groningen (1614) een traditie van wetenschapsbeoefening. De meeste boeken hebben een lange weg afgelegd voordat ze in de UB zijn beland.
In hun bijdragen reconstrueren de auteurs de herkomst van de boeken en daarin speelt Frisia altijd een prominente rol. Ook de auteurs komen uit heel 'Frisia'.

De afdeling Bijzondere Collecties van de UB Groningen heeft dit themanummer samengesteld. 

Uitgeverij  Amsterdam : Amsterdam University Press
Pagina's   96 p.
ISBN         9789463728591