27 september 2024: KB-College Mee met een veranderende publicatiecultuur, wat verzamelen we als KB?

De KB draagt zorg voor de nationale bibliotheekverzameling van Nederland. Deze verzameling wordt gevormd door alle publicaties uit en over Nederland, ongeacht taal, vorm, inhoud of huidige locatie. De laatste jaren is de publicatiecultuur sterk veranderd; niet enkel boeken, kranten en tijdschriften worden gezien als publicatie maar ook blogs, sociale media en websites. Maar hoe verzamel je deze digitale publicaties? Wat neem je wel op en wat niet? En hoe zorgen we ervoor dat de nationale bibliotheekverzameling een representatieve afspiegeling is van de gehele samenleving?

In dit KB-college gaan diverse medewerkers van de KB dieper in op de publicatiegeschiedenis van Nederland, het digitaal verzamelen en raadplegen van publicaties. Tevens beantwoorden zij de vraag hoe we de meerstemmigheid van de nationale bibliotheekverzameling willen bevorderen. Ook krijg je de kans om een aantal publicaties met eigen ogen te zien en met conservatoren en collectiespecialisten in gesprek te gaan.

KB-college 'Mee met een veranderende publicatiecultuur, wat verzamelen we als KB?' 27 september 2024

Locatie:              Club Erasmus, KB, nationale bibliotheek. Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Tijd:                    14:00 tot 16:00, aansluitend nabespreking en drankje tot 17:00
Toegangsprijs:   € 7,50 (inclusief twee drankjes)*

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.

Let op: bij aanschaf van dit ticket kies je voor ‘afhalen’, maar je hoeft niet je ticket te komen afhalen. Je krijgt namelijk geen papieren ticket, maar je naam komt op de bezoekerslijst. Na betaling ontvang je eerst een betalingsbewijs en daarna een mail ter bevestiging van de aankoop. Ook krijg je enkele dagen voorafgaand aan het evenement een herinnering.

*Bij annulering binnen 48 uur voor het college, kunnen we geen terugbetaling aanbieden.